Kamelen

Kamelen hebben net als koeien 4 spenen. Ze worden gemolken met een melkmachine. De smaak is ongeveer hetzelfde als koeienmelk. Ze maken van de melk verschillende producten zoals kamelenmelkbrood, zeep én bonbons!

Wist je dat?

Wist je dat Kamelenmelkerij Smits (vlakbij Den Bosch) de enige kamelenmelkerij in Europa is? Ze geven rondleidingen en safari's. 

Afbeelding afkomstig van:

Door Josell7 - File:Babylonian_numerals.jpg, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9862983

Tip 1

Kijk bij de QR code voor de som.

Tip 2

Los de sommen op.

Oplossing

37 - 35 = 2

6 + 3 = 9

8 x 1 = 8

55 : 11 = 5

2985 is de volgende locatie waar je naar toe moet